Menü Kapat

Zeynep Işık Dede

Dil Konuşma TerapistiBiyografi

2010 yılında Ankara Üniversitesi Okul öncesi Öğretmenliği lisans Programından mezun olduktan sonra özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde öğretmen olarak mesleki hayatıma başladım. Bu süreçte farklı rehabilitasyon merkezlerinde, gelişimsel gerilik gösteren ve/ya risk altında bulunan farklı gelişimsel özelliklere sahip çocuklarla çalıştım. 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi alanında yüksek lisansıma başlayarak, 2021 yılında mezun oldum ve dil-konuşma terapisti olarak hizmet vermekteyim. Pratik deneyimler kadar akademik çalışmalar da mesleki sürecimi daha dinamik ve güncel kıldığı için 2022 yılında Üsküdar Üniversiesi Dil ve Konuşma Terapisti alanında doktora eğitimime başladım. Bu süreç içerisinde mesleki yeterliliğimi arttırmak amacıyla birçok çalıştay, kongre, seminer ve eğitimlere katıldım. Katıldığım eğitimler şu şekildedir,

 

Cinsel Sağlık Eğitim Çalıstayı, ANKARA ÜNİVERSİTESİ,(3saat)
Yaratıcı Drama Eğitimenliği/liderliği Prog. ,ÇAĞDAŞ DRAMA DERNEĞİ, (39 saat
Eğitimde iyi Örnekler Konferansı, SABANCI ÜNİVERSİTESİ.
Okul öncesi eğitimde kaynaştırma, okul öncesi eğitimde değerler eğitimi, okul öncesi eğitimde müzik konulu seminer (6 saat)
Denver II Gelişim Tarama Testi
Çocuk Değerlendirme ve Dikkat Testleri Eğitimi (11 farklı test)
TİLLS (Bütünleşmiş Dil ve Okur Yazarlık Becerileri Testi, 2017)
Sesli Okuma Becerisi ve Okuduğunu Anlama Testi Uygulayıcı Eğitimi (SOBAT, 2019)
DIR Floortime (101) Başlangıç Düzeyi Eğitimi (2019)
Yaşamın Erken Dönemlerinde ICF Kullanımı (2020)
5. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO, 2020)
Erken Okuryazarlık Becerileri ve Değerlendirilmesi (EROT, 2020)
Uluslararası Katılımlı Duyu Bütünleme sempozyumu (2021)
Okulöncesi Dönem Çocuklarında Kekemelik Terapisi (Kızılboğa Danışmanlık, 2021)
Ergen ve Yetişkinlerde Kekemelik Terapisi (Kızılboğa Danışmanlık, 2021)
TEDİL (Türkçe Erken Dil Gelişimi Testi), 2022
DIR Floortime (201) Temel Fonksiyonel Gelişim Kapasitelerini Desteklemek (2022)
MOXO Dikkat Testi (2022)
Hızlı- Bozuk Konuşmada Değerlendirme ve Terapi (2023)
Serebral Palside Değerlendirme ve Müdahale (2023)
Cogent (2021)
Dır floortime 202 (2023)